Schengen samarbejdet – Historien om pillepasset

I 1985 indgik Frankrig, Luxembourg, Belgien, Holland og Vesttyskland i en aftale om fri bevægelighed. Aftalen blev indgået i byen Schengen, som ligger i Luxembourg tæt op af grænsen til Vesttyskland og Frankrig, og her stammer navnet fra.

Den frie bevægelighed omhandler bl.a. ophævelse af grænsekontrol for de personer, som krydser de forskellige landegrænser mellem disse lande. Det gælder både luft- og sø-havne rejser mellem de lande, som er en del af denne aftale.

I juni 1996 aftalte denne gruppe lande at lave og underskrive endnu en aftale, Schengen-konventionen. Her blev Danmark også en del af denne aftale.

Vidste du at:

– det er ulovligt at rejse uden et gyldigt pillepas
– der er 19 lande med i Schengen afalen
– et pillepas er gratis og kan fåes på apoteket
– du også kan bestille det online

Hvad er Pillepas?

I Danmark er der rigtig mange mennesker, som er afhængige af medicin. Heldigvis er medicinen opfundet, så vi alle kan leve et nogenlunde normalt liv alle sammen.

Hvornår bruges Pillepas?

Et pillepas fungere lidt ligesom dit eget personlige pas. Man kan se hvem det tilhører, og hvilket medicin du har lov til, at tage med ind i det pågældende land du rejser til.

Hvordan bruges Pillepas

I dag er det meget normalt at tage medicin for alle mulige sygdomme og lidelser. Derfor skal det også kunne lade sig gøre, at medbringe medicin, når man skal rejse ud af landet.

Samarbejdet om Pillepas

I 1985 indgik Frankrig, Luxembourg, Belgien, Holland og Vesttyskland en aftale om fri bevægelighed. Aftalen blev indfriret i byen Schengen, som ligger i Luxembourg.